مقاله های فارسی

زیر نظر رضا جوهری فرد

 

روان شناسی و روان درمانی بدن

  

رضا جوهری فرد

  چکیده یکی از کهن ترین و گسترده ترین موضوعات بیان شده در تاریخ اندیشه، نسبت مندی ذهن- بدن یا ارتباط میان امر ذهنی و امر جسمانی است (گودمن، 1991). در این میان، اندیشمندان بسیاری، تلاش نمودند تا ماهیت این رابطه را روشن سازند.


مقاله چاپ شده در شماره ۴۳ و ۴۴ فصلنامه تازه های روان درمانی . بهار ۱۳۸۶. 

ادامه مطلب   
زیر نظر : reza johari fard ; ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۳


 

معرفی مجموعه آزمون عصب-روانشناختی هالستید-ریتان

علی نیک بخت

چکیده مجموعه آزمون عصب- روان شناختی هالستید-ریتان در سال 1947 بوسیله هالستید ایجاد و در سال 1966 توسط ریتان تجدید نظر شد این آزمون شامل

 

ادامه مطلب   
زیر نظر : reza johari fard ; ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۳٠


 

نگرش های نا کار آمد :شاخصی  برای آسیب پذیری خانواده    

رضا جوهری فرد

 دکتر محمد رضا تقوی  چکیده  نگرش های ناکار آمد ،یک شیوه شخصی از درک جهان را نمایان می سازد (ویچ وهمکاران ،2003 )این عامل به صورت مستقیم ویا درحضور مشکلات محیطی انسان به عنوان  عامل آسیب پذیری ، منجر به  

ادامه مطلب   
زیر نظر : reza johari fard ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۱٧


 

ارکان روان نمایشگری( سایکو دراما)

رضا جوهری فرد- دکتر حسن حق شناس

روان نمایشگری یک روان درمانی گروهی است که در آن از طریق روش های نمایشی سازی خاص، ساختار شخصیتی، روابط بین فردی، تعارض ها و مسائل هیجانی بررسی می شود. (کاپلان و سادوک، 1994). در این روش

ادامه مطلب   
زیر نظر : reza johari fard ; ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٢٩


 

روان درمانی بینا فرهنگی

رضا جوهری فرد

در این نوع رواندرمانی، فرض بر اینست که نظریه شخصیت واحد و همگانی وجود ندارد. فرهنگ و رشد فرد، عوامل تعیین کننده مهم شخصیت هستند؛ هر فرهنگی

ادامه مطلب   
زیر نظر : reza johari fard ; ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٩


 

بنیان های نظری وبالینی تم درمانی                                                                               

رضا جوهری فرد

بررسی رویکرد های گوناگون روان درمانی ، همچون روان کاوی ، رفتار درمانی ، رفتار درمانی شناختی ، گشتالت درمانی و غیره نشان می دهد که ، هسته اصلی این درمان ها را ،

ادامه مطلب   
زیر نظر : reza johari fard ; ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٧


 

 

  درمان های شناختی - رفتاری[1]

  رضا جوهری فرد - دکتر محمد رضا تقوی     در آغاز دهه شصت ، بک[2](1985) و الیس[3] (1962) نظریه های شناختی را به قلمرو آسیب شناسی روانی گسترش دادند. این نظریه ها که

ادامه مطلب   
زیر نظر : reza johari fard ; ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٧


 

همبودي اختلالات شخصيت و سوء مصرف مواد

 

علي نيک بخت

 

چکيده

 در سبب شناسی سوء مصرف مواد مانند هر مسأله پزشکی, عوامل زيستی-روانی-اجتماعی نقش دارند. فشار روانی ناشی از احساس عدم کفايت, جدايی و طرد از طرف اجتماع,خصوصيات شخصيتی يک فرد معتاد می باشد که وی را مستعد مصرف مواد می نمايد. از نظر شخصيتی الگوی رفتاری خاصی وجود ندارد ولی مهمترين خصوصيات آنها عبارتست از: ظرفِت کم در تحمل فشار, وابستگی, فقدان تمايل به تغيير سبک زندگی, طرز تلقی منفی نسبت به خود و جامعه و خودخواهی. تحقيقات مختلف نشان داده است که اختلالاتی نظير اختلال شخصيت ضد اجتماعی, مرزی و پارانوئيد  در افراد معتاد بيشترين فراوانی را دارند. اختلالاتی نظير اختلال شخصيت وابسته, اسکيزوئيد و خودشيفته در رده های بعدی قرار دارند.

 

 

کليد واژه: سوء مصرف مواد, اختلال شخصيت مرزی, پارانوئيد, ضد اجتماعی

 

 

 1. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالينی دانشگاه شيراز

نشانی: شيراز- کوی ارم- دانشگاه شیراز- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- بخش روان شناسی بالینی

e-mail: nikbakht472@yahoo.com

  
زیر نظر : reza johari fard ; ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٧